Web sayfalarımızın kullanımına ilişkin yasal sorumluluk

Web sayfamızda yer alan bilgileri dürüst bir yaklaşımla derlemiş bulunuyoruz. Bu web sayfasında yer alan bilgilerin işlevi, güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesine ilişkin herhangi bir sorumluluk alınmaz. Aynı husus bu sayfadan doğrudan veya dolaylı olarak verilen tüm bağlantılar (linkler) için de geçerlidir. Link verilen sayfaların hakları ve içeriklerinin sorumluluğu tümüyle söz konusu sayfaları hazırlayan üçüncü kişilere aittir. Sayfamızdan bağlantı verilen linklerden birinin içeriğinde bir değişiklik yapılır ve Alman yasalarına veya yabancı yasalara aykırı bilgiler yayınlanacak olursa, bu linklerin içeriği için sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca web sayfamızın veya link verilen sayfaların virüs içermediği konusunda herhangi bir güvence veremiyoruz. Tarafımızdan sunulan bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek, özellikle de daha sonra oluşabilecek her türlü maddi veya manevi zarar için sorumluluk almayacağımızı belirtiriz. Bilgilerin ücretsiz olmasına rağmen yasal sorumluluktan tümüyle muaf tutulmadığımız durumlarda, sorumluluğumuz kasdi veya ihmalkar davranışla sınırlı kalacaktır.
Sunulan bilgilerde önceden haber vermeksizin değişiklik veya ilave yapma hakkımız saklıdır